Reštaurácia

Závodné stravovanie

 Ponúkame Vám zabezpečenie stravovania Vašich zamestnancov . V prípade že zamestnávate väčší počet pracovníkov a Vaša spoločnosť má k dispozícii vlastné výdajné priestory (napr. menšiu závodnú jedáleň so zázemím) disponujeme dostatočnými kapacitami na prípravu stravy v našich priestoroch, odvoz stravy do Vášho podniku aj výdaj stravy, pričom cena, spôsob a čas výdaja stravy je vecou dohody a závisí od počtu zamestnancov, vzdialenosti od našej prevádzky, atď.
.