Reštaurácia

Newsletter

Denné menu a novinky na Váš e-mail. Zaregistrujte sa.

Závodné stravovanie

 Ponúkame Vám zabezpečenie stravovania Vašich zamestnancov a to viacerými spôsobmi. Jednak je to predaj vlastných stravných lístkov v cene 3,20 EUR, za ktorú Vaši zamestanci u nás, v Reštaurácii Centrum dostanú obedové menu (polievka + hlavné jedlo), pričom si možu vybrať ľubovolľnú kombináciu z našej dennej ponuky. V prípade že zamestnávate väčší počet pracovníkov a Vaša spoločnosť má k dispozícii vlastné výdajné priestory (napr. menšiu závodnú jedáleň so zázemím) disponujeme dostatočnými kapacitami na prípravu stravy v našich priestoroch, odvoz stravy do Vášho podniku aj výdaj stravy, pričom cena, spôsob a čas výdaja stravy je vecou dohody a závisí od počtu zamestnancov, vzdialenosti od našej prevádzky, atď.

Vzhľadom na priestory, ktorými disponujeme sme okrem toho schopný zabezpečiť pre Vás, resp. Vašu firmu zázemie pre rozličné firemné akcie, prezentácie, obchodné rokovania, školenia, atď., a to za mimoriadne výhodných podmienok.

 Medzi našich klientov v oblasti závodného stravovania patria napr. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici, vojenský útvar VÚ 4977 Sliač , Doprastav a.s., SAD Zvolen, Osivo, ÚKSUP, atď.