Reštaurácia

Boršč

Boršč

Vážení zákazníci,
vzhľadom na mimoriadnu obľúbenosť nášho boršču a častej požiadavke na jeho zaradenie do dennej ponuky sme sa rozhodli zaviesť túto polievku ako pravidelnú súčasť našej dennej ponuky každú stredu.

Exposes :